กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
Petrochemical industry Club

รายชื่อสมาชิก

บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน)
ชื่อบริษัท : บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ และ สถานที่ : เลขที่ 11 อาคารคิวเฮ้าส์ สาทร ชั้น 18 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
เว็บไซต์ : https://www.vinythai.co.th/
สินค้า : พีวีซีผง / โซดาไฟ / อีพิคลอโรไฮดีน
โทรศัพท์ : 0-2030-6800
แฟกซ์ : 0-20306802

รายละเอียดของบริษัท