กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
Petrochemical industry Club

ประวัติ

กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี สภาอุตสาหกรรมเเห่งประเทศไทย หรือ Petrochemical Industry Club, The Federation of Thai Industries (FTIPC) เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่อยู่ภายใต้สภาอุตสาหกรรมเเห่งประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นตั้งเเต่ปี 2545 โดยมีผู้ประกอบการอุตสาหกรรมปิโตรเคมีชั้นนำของไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิก ซึ่งส่วนใหญ่มีโรงงานอุตสาหกรรมอยู่ในพื้นที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง เเละปัจจุบันกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี สภาอุตสาหกรรมฯ มีสมาชิกประเภทสามัญทั้งสิ้น 28 บริษัท


ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี

  • ดร.ทองฉัตร  หงศ์ลัดดารมภ์    ดำรงตำแหน่งปี 2545 - 2548
  • คุณศุภชัย  วัฒนางกูร           ดำรงตำแหน่งปี 2549 - 2552
  • คุณอดิเทพ  พิศาลบุตร์          ดำรงตำแหน่งปี 2553 - 2556
  • คุณเอกรัตน์  ทองธวัช           ดำรงตำแหน่งปี 2557 - 2560
  • คุณไพโรจน์  อุทัยทรัพย์         ดำรงตำแหน่งปี 2561 - 2564

  • คุณเจริญชัย  ประเทืองสุขศรี   ดำรงตำแหน่งปี 2565 - ปัจจุบัน