กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
Petrochemical industry Club

FTIPC Committee Meeting 2023

ครั้งที่ วัน / เดือน / ปี เวลา สถานที่จัดประชุม
1

วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567
(การประชุมสามัญประจำปี 2567)

13.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม Glass House ชั้น 2 โรงแรม The Peri Hotel Khaoyai อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 
2 วันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2567 13.30 - 16.30 น.

ณ ห้องประชุม 1012 ชั้น 10 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ถนนนางลิ้นจี่ กรุงเทพฯ

3 วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2567 13.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม 1010 ชั้น 10 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ถนนนางลิ้นจี่ กรุงเทพฯ
4 วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2567 13.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม 1012 ชั้น 10 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ถนนนางลิ้นจี่ กรุงเทพฯ
5 วันพุธที่ 2 ตุลาคม 2567 13.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม 1012 ชั้น 10 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ถนนนางลิ้นจี่ กรุงเทพฯ
6 วันพุธที่ 4 ธันวาคม 2567 13.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม 1012 ชั้น 10 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ถนนนางลิ้นจี่ กรุงเทพฯ