กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
Petrochemical industry Club

รายชื่อสมาชิก

บริษัท บี ปิโตรไทย

เลขที่ ชั้น 21 อาคารซิโน-ไทย ทาวเวอร์ 32/51 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวง คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

วัสดุที่ใช้ในอุตสาหกรรม เพื่อการแก้ปัญหาภายในกระบวนการผลิต การจัดการด้านมลพิษ และการจัดการด้านพลังงาน


บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น 6 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม / สไตรินิก / เม็ดพลาสติก / โอลิฟินส์


บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด

เลขที่ 175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 20 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

เม็ดพลาสติก


บริษัท เอจีซี วีนิไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 944 มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 14 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

คลอร์-อัลคาไล / พีวีซี / อีพิคลอโรไฮดริน


บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด

เลขที่ 3 อาคารรัจนาการ ชั้น 11 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

ก๊าซอุตสาหกรรม / ก๊าซทางการแพทย์


บริษัท มาบตาพุด แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด

เลขที่ 1 ถนนปูนซินเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

ท่าขนถ่ายสินค้าเหลวและถังเก็บสินค้า


บริษัท ระยอง โอเลฟินส์ จำกัด

เลขที่ 1 ถนนปูนซินเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

เอททีลีน / โพรไพลีน / เบนซิน / โทลอีน


บริษัท ไทยโพลิแอททีลีน จำกัด

เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

โพลิเอททีลีนชนิดต่างๆ


บริษัท ปตท. จำกัด

เลขที่ 555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

น้ำมันสำเร็จรูป / ปิโตรเคมี / ก๊าซธรรมชาติ


บริษัท โคเวสโตร (ประเทศไทย) จำกัด

เลขที่ 11/1 อาคารเอไอเอ สาทร ทาวเวอร์ ชั้น 17 ห้อง 1,5-8 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โพลีคาร์บอเนต / โพลียูรีเทน / สารเคลือบกาวและผลิตภัณฑ์เฉพาะด้าน


บริษัท เซ้าท์ ซิตี้ ปิโตรเคม จำกัด

เลขที่ 258 อาคารเซ้าซิตี้ ซอยพัฒนาการ 30 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

DOP , DINP / Chemicals for All Industries, Personal Care,Food/Beverage,Cleaning ,Textile,Paper / Silicone Emulsions


บริษัท อินโดรามา ปิโตรเคม จำกัด

เลขที่ 75/93 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ ชั้น 35 ซอยสุชุมวิท 19 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

กรดเทเบฟทาลิคบริสุทธิ์


บริษัท สยาม แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด

เลขที่ 356 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

-

รับฝากเก็บน้ำมัน


บริษัท บีเอสที อิลาสโตเมอร์ส จำกัด

เลขที่ 175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 22 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

บิวทาไดอีน รับเบอร์ / สไตรีน บิวทาไดอีน รับเบอร์


บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด

เลขที่ 175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 22 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

ใช้ในการผลิตยางสังเคราะห์และโพลิเมอร์บางชนิด / สารเพิ่มค่าอ๊อกเทนในน้ำมันเบนซิน / โคโมโนเมอร์ในการผลิตพลาสติกชนิด แอลแอลดีพีอี


บริษัท บีเอสที เอเนออส อิลาสโตเมอร์ จำกัด

เลขที่ 175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 10 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

ยางสังเคราะห์ เอส-เอสบีอาร์


บริษัท ยางสังเคราะห์ไทย จำกัด

เลขที่ 98 อาคารสาทรสแควร์ ออฟฟิศทาวเวอร์ ชั้น 18 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

ยางสังเคราะห์


บริษัท แกรนด์ สยาม คอมโพสิต จำกัด

เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

พลาสติกคอมพาวด์


บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด

เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

สารเคมีที่จะไปผลิตเป็นอะคริลิก / สารเคมีที่จะนำไปผลิตเป็นสีอะคริลิก / แผ่นอะคริลิก


บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

พีวีซีเรซิน / พีวีซีคอมพาวด์ / โซดาไฟ