กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
Petrochemical industry Club

รายชื่อสมาชิก

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น 6 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม / สไตรินิก / เม็ดพลาสติก / โอลิฟินส์


บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด

เลขที่ 175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 20 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

เม็ดพลาสติก


บริษัท เอจีซี วีนิไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 944 มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 14 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

คลอร์-อัลคาไล / พีวีซี / อีพิคลอโรไฮดริน


บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด

เลขที่ 3 อาคารรัจนาการ ชั้น 11 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

ก๊าซอุตสาหกรรม / ก๊าซทางการแพทย์


บริษัท มาบตาพุด แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด

เลขที่ 1 ถนนปูนซินเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

ท่าขนถ่ายสินค้าเหลวและถังเก็บสินค้า


บริษัท ระยอง โอเลฟินส์ จำกัด

เลขที่ 1 ถนนปูนซินเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

เอททีลีน / โพรไพลีน / เบนซิน / โทลอีน


บริษัท ไทยโพลิแอททีลีน จำกัด

เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

โพลิเอททีลีนชนิดต่างๆ


บริษัท ปตท. จำกัด

เลขที่ 555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

น้ำมันสำเร็จรูป / ปิโตรเคมี / ก๊าซธรรมชาติ


บริษัท โคเวสโตร (ประเทศไทย) จำกัด

เลขที่ 11/1 อาคารเอไอเอ สาทร ทาวเวอร์ ชั้น 17 ห้อง 1,5-8 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โพลีคาร์บอเนต / โพลียูรีเทน / สารเคลือบกาวและผลิตภัณฑ์เฉพาะด้าน


บริษัท เซ้าท์ ซิตี้ ปิโตรเคม จำกัด

เลขที่ 258 อาคารเซ้าซิตี้ ซอยพัฒนาการ 30 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

DOP , DINP / Chemicals for All Industries, Personal Care,Food/Beverage,Cleaning ,Textile,Paper / Silicone Emulsions


บริษัท อินโดรามา ปิโตรเคม จำกัด

เลขที่ 75/93 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ ชั้น 35 ซอยสุชุมวิท 19 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

กรดเทเบฟทาลิคบริสุทธิ์


บริษัท สยาม แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด

เลขที่ 356 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

-

รับฝากเก็บน้ำมัน


บริษัท บีเอสที อิลาสโตเมอร์ส จำกัด

เลขที่ 175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 22 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

บิวทาไดอีน รับเบอร์ / สไตรีน บิวทาไดอีน รับเบอร์


บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด

เลขที่ 175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 22 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

ใช้ในการผลิตยางสังเคราะห์และโพลิเมอร์บางชนิด / สารเพิ่มค่าอ๊อกเทนในน้ำมันเบนซิน / โคโมโนเมอร์ในการผลิตพลาสติกชนิด แอลแอลดีพีอี


บริษัท บีเอสที เอเนออส อิลาสโตเมอร์ จำกัด

เลขที่ 175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 10 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

ยางสังเคราะห์ เอส-เอสบีอาร์


บริษัท อูเบะ เคมิคอลส์ (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 98 อาคารทรสแควร์ ออฟฟิศทาวเวอร์ ชั้น 18 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

เม็ดไนล่อน


บริษัท ยางสังเคราะห์ไทย จำกัด

เลขที่ 98 อาคารสาทรสแควร์ ออฟฟิศทาวเวอร์ ชั้น 18 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

ยางสังเคราะห์


บริษัท แกรนด์ สยาม คอมโพสิต จำกัด

เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

พลาสติกคอมพาวด์


บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด

เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

สารเคมีที่จะไปผลิตเป็นอะคริลิก / สารเคมีที่จะนำไปผลิตเป็นสีอะคริลิก / แผ่นอะคริลิก


บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

พีวีซีเรซิน / พีวีซีคอมพาวด์ / โซดาไฟ