กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
Petrochemical industry Club

EN    TH  

Membership List

บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน)
Company name : Vinythai Public Co.,Ltd.
Address & Location : No. 11 Q House Sathon Building, 18th Floor, Sathontai Rd., Thungmahamek, Sathon, Bangkok 10120
Website : https://www.vinythai.co.th/
Product : PVC Resin / Caustic Soda / Epiclorohydine
Phone : 0-2030-6800
Fax. : 0-20306802

Details of the company