กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
Petrochemical industry Club

รายชื่อสมาชิก

บริษัท จีซี สไตรีนิคส์ จำกัด
ชื่อบริษัท : บริษัท จีซี สไตรีนิคส์ จำกัด
ที่อยู่ และ สถานที่ : เลขที่ 555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร A ชั้น 15 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เว็บไซต์ : -
สินค้า : เม็ดพลาสติกโพลีสไตรีน
โทรศัพท์ : 0-2265-8400
แฟกซ์ : 0-2265-8125

รายละเอียดของบริษัท