กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
Petrochemical industry Club

EN    TH  

Membership List

บริษัท จีซี สไตรีนิคส์ จำกัด
Company name : GC Styrenics Co.,Ltd.
Address & Location : No. 555/1 Energy Complex Building A, 15th Floor, Viphavadi-Rangsit Rd., Chatuchak, Chatuchak, Bangkok 10900
Website : -
Product : Polystyrene
Phone : 0-2265-8400
Fax. : 0-2265-8125

Details of the company