กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
Petrochemical industry Club

รายชื่อสมาชิก

บริษัท สยามโพลีสไตรีน จำกัด
ชื่อบริษัท : บริษัท สยามโพลีสไตรีน จำกัด
ที่อยู่ และ สถานที่ : เลขที่ 75 อาคารไวท์กรุ๊ป 2 ชั้น 15 ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
เว็บไซต์ : https://www.dow.com/
สินค้า : ผลิตและขายโพลีสไตรีน
โทรศัพท์ : 0-2365-7000
แฟกซ์ : 0-2381-8831

รายละเอียดของบริษัท