กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
Petrochemical industry Club

รายชื่อสมาชิก

บริษัท ดาว เคมิคอล ประเทศไทย จำกัด
ชื่อบริษัท : บริษัท ดาว เคมิคอล ประเทศไทย จำกัด
ที่อยู่ และ สถานที่ : เลขที่ 75 อาคารไว้ท์กรุ๊ป 2 ชั้นที่ 15 ซอยแสงจันทร์-รูเบีย ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
เว็บไซต์ : https://www.dow.com/
สินค้า : โพลิออลและโพลิออลผสม / โซลเวนและอีพอกซี / สารลดแรงตึงผิวและสารประกอบอะมีน / เรซิ่นและเมมเบรนสำหรับระบบกรองน้ำ / สารโพลีไกลคอล
โทรศัพท์ : 0-2365-7000
แฟกซ์ : 0-2381-1249

รายละเอียดของบริษัท