กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
Petrochemical industry Club

รายชื่อสมาชิก

บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด

เลขที่ 555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 15 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

แฟตตี้ / แอลกอฮอล์ / อีทอกซีเลท


บริษัท สยามเลเทกซ์สังเคราะห์ จำกัด

เลขที่ 99/1 อาคารบีเจซี 2 ซอยแสงจันทร์-รูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

เลเทกซ์สังเคราะห์