กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
Petrochemical industry Club

ติดต่อ FTIPC

รับการติดต่อ
  • สำนักงานกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
    สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (FTIPC)
  • เลขที่ 2 อาคารปฎิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ ชั้น 11 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
  • Map Location | Google Map
  • 0-2345-1005
  • cheewananc@fti.or.th, renoob@fti.or.th
  • http://www.ftipc.or.th/th
  • The Office of Petrochemical Industry Club
ส่งข้อความถึงเรา


พบเราได้ที่นี่