กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
Petrochemical industry Club

รายชื่อสมาชิก

บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด
ชื่อบริษัท : บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด
ที่อยู่ และ สถานที่ : เลขที่ 555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 15 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เว็บไซต์ : http://www.tex.co.th
สินค้า : แฟตตี้ / แอลกอฮอล์ / อีทอกซีเลท
โทรศัพท์ : 0-2265-8400
แฟกซ์ : 0-22658-8125

รายละเอียดของบริษัท