กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
Petrochemical industry Club

รายชื่อสมาชิก

บริษัท สยามเลเทกซ์สังเคราะห์ จำกัด
ชื่อบริษัท : บริษัท สยามเลเทกซ์สังเคราะห์ จำกัด
ที่อยู่ และ สถานที่ : เลขที่ 99/1 อาคารบีเจซี 2 ซอยแสงจันทร์-รูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
เว็บไซต์ : https://www.dow.com/en-us
สินค้า : เลเทกซ์สังเคราะห์
โทรศัพท์ : 0-2365-7000, 08-1826-2519 , 08-1826-2519
แฟกซ์ : 0-2381-1249

รายละเอียดของบริษัท