กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
Petrochemical industry Club

รายชื่อสมาชิก

บริษัท อูเบะ เคมิคอลส์ (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)
ชื่อบริษัท : บริษัท อูเบะ เคมิคอลส์ (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ และ สถานที่ : เลขที่ 98 อาคารทรสแควร์ ออฟฟิศทาวเวอร์ ชั้น 18 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
เว็บไซต์ : https://www.ube.co.th/
สินค้า : เม็ดไนล่อน
โทรศัพท์ : 0-2206-9300
แฟกซ์ : 0-2206-9310

รายละเอียดของบริษัท