กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
Petrochemical industry Club

EN    TH  

Membership List

บริษัท อูเบะ เคมิคอลส์ (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)
Company name : UBE Chemicals (Asia) Public Co.,Ltd.
Address & Location : No. 98 Sathorn Square Office Tower, 18th Floor, North Sathorn Rd., Silom, Bangrak Bangkok 10500
Website : https://www.ube.co.th/
Product : Nylon Chips / Compound Chips
Phone : 0-2206-9300
Fax. : 0-2206-9310

Details of the company