กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
Petrochemical industry Club

อัพเดท : 2023-09-25 | เวลา 09:55 AM
หมายเหตุ : หากสมาชิกกลุ่มฯ ปิโตรเคมี ต้องการรับชม VDO การบรรยายย้อนหลังอีกครั้ง สามารถติดต่อขอลิงก์ได้ที่กลุ่มฯ ปิโตรเคมี อีเมล cheewananc@fti.or.th / cc renoob@fti.or.th