กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
Petrochemical industry Club

อัพเดท : 2021-06-15 | เวลา 14:47 PM

  

       คุณไพโรจน์ อุทัยทรัพย์ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมพิธีประกาศความร่วมมือโครงการ ALL_Thailand...เพื่อจัดการพลาสติกอย่างยั่งยืน เมื่อวันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00-14.00 น. ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (Zoom) 

       โดย ALL_Thailand เป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือของสมาชิกโครงการ PPP Plastics ซึ่งสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นหนึ่งในกำลังสำคัญ และในวันนี้สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นำโดยคุณสุพันธ์ มงคลสุธี ได้ประกาศความร่วมมือกับ Aliance to End Plastic Waste หรือ AEPW เพื่อแสดงความมุ่งมั่นร่วมกันในการขับเคลื่อนการจัดการพลาสติกอย่างยั่งยืน โดยมีการดำเนินโครงการนำร่อง 3 โครงการที่ได้รับเงินสนับสนุนจาก AEPW ดังนี้
1) โครงการบริหารจัดการขยะพลาสติกโดยพหุภาคีประเทศไทย (Eco Digiclean Klongtoei)
2) โครงการบริหารจัดการขยะพลาสติกโดยพหุภาคีประเทศไทย (Rayong Less-Waste)
3) โครงการศึกษาวิจัยถนนพลาสติกรีไซเคิล (Paving Green Roads)


ท่านสามารถรับชมบันทึกวิดิโอได้ที่ Link Facebook : https://www.facebook.com/watch/live/?v=328660882152751&ref=watch_permalink