กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
Petrochemical industry Club

อัพเดท : 2020-04-23 | เวลา 16:40 PM

         วันพุธที่ 23 เมษายน 2563 กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นำโดยคุณสมชาย หวังวัฒนาพาณิช ร่วมกับสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (สนพ.) และอีกหลายภาคส่วนของจังหวัดระยอง จัดกิจกรรมปันน้ำใจ สู้ภัย Covid-19 มอบอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์แก่ชาวจันทบุรี โดยได้รับเกียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี คุณวิทูรัช ศรีนาม, ผู้แทนชลประทานจังหวัดจันทบุรี และผู้แทนลุ่มน้ำวังโตนด ในการรับมอบ เพื่อช่วยให้พี่น้องชาวจังหวัดจันทบุรีก้าวผ่านวิกฤติการระบาดของ Covid-19 ในครั้งนี้ไปด้วยกัน อีกทั้งยังได้มีการแลกเปลี่ยนกันถึงปัญหาภัยแล้งและแนวทางช่วยเหลือภาคเกษตรด้วย