กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
Petrochemical industry Club

รายชื่อสมาชิก

บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด
ชื่อบริษัท : บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด
ที่อยู่ และ สถานที่ : เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
เว็บไซต์ : https://www.scgchemicals.com
สินค้า : สารเคมีที่จะไปผลิตเป็นอะคริลิก / สารเคมีที่จะนำไปผลิตเป็นสีอะคริลิก / แผ่นอะคริลิก
โทรศัพท์ : 0-2586-2010, 0-2586-5814
แฟกซ์ : 0-2586-5393

รายละเอียดของบริษัท