กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
Petrochemical industry Club

รายชื่อสมาชิก

บริษัท แกรนด์ สยาม คอมโพสิต จำกัด
ชื่อบริษัท : บริษัท แกรนด์ สยาม คอมโพสิต จำกัด
ที่อยู่ และ สถานที่ : เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
เว็บไซต์ : https://www.scgchemicals.com/
สินค้า : พลาสติกคอมพาวด์
โทรศัพท์ : 0-2586-5296
แฟกซ์ : 0-2586-2522

รายละเอียดของบริษัท