กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
Petrochemical industry Club

รายชื่อสมาชิก

บริษัท ไทยโพลิแอททีลีน จำกัด
ชื่อบริษัท : บริษัท ไทยโพลิแอททีลีน จำกัด
ที่อยู่ และ สถานที่ : เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
เว็บไซต์ : https://www.scgchemicals.com/
สินค้า : โพลิเอททีลีนชนิดต่างๆ
โทรศัพท์ : 0-2586-4250
แฟกซ์ : 0-2910-4022

รายละเอียดของบริษัท