กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
Petrochemical industry Club

รายชื่อสมาชิก

บริษัท ยางสังเคราะห์ไทย จำกัด
ชื่อบริษัท : บริษัท ยางสังเคราะห์ไทย จำกัด
ที่อยู่ และ สถานที่ : เลขที่ 98 อาคารสาทรสแควร์ ออฟฟิศทาวเวอร์ ชั้น 18 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
เว็บไซต์ : https://www.ube.co.th/
สินค้า : ยางสังเคราะห์
โทรศัพท์ : 0-2206-9300
แฟกซ์ : 0-2206-9310

รายละเอียดของบริษัท