กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
Petrochemical industry Club

รายชื่อสมาชิก

บริษัท สยาม แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด
ชื่อบริษัท : บริษัท สยาม แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด
ที่อยู่ และ สถานที่ : เลขที่ 356 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
เว็บไซต์ : -
สินค้า : รับฝากเก็บน้ำมัน
โทรศัพท์ : 0-2120-999 ext 3100
แฟกซ์ :

รายละเอียดของบริษัท