กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
Petrochemical industry Club

รายชื่อสมาชิก

บริษัท อินโดรามา ปิโตรเคม จำกัด
ชื่อบริษัท : บริษัท อินโดรามา ปิโตรเคม จำกัด
ที่อยู่ และ สถานที่ : เลขที่ 75/93 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ ชั้น 35 ซอยสุชุมวิท 19 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
เว็บไซต์ : https://www.indoramaventures.com/
สินค้า : กรดเทเบฟทาลิคบริสุทธิ์
โทรศัพท์ : 0-2661-6657-63
แฟกซ์ : 0-2661-7524

รายละเอียดของบริษัท