กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
Petrochemical industry Club

รายชื่อสมาชิก

บริษัท เซ้าท์ ซิตี้ ปิโตรเคม จำกัด
ชื่อบริษัท : บริษัท เซ้าท์ ซิตี้ ปิโตรเคม จำกัด
ที่อยู่ และ สถานที่ : เลขที่ 258 อาคารเซ้าซิตี้ ซอยพัฒนาการ 30 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
เว็บไซต์ : http://www.southcitygroup.com/
สินค้า : DOP , DINP / Chemicals for All Industries, Personal Care,Food/Beverage,Cleaning ,Textile,Paper / Silicone Emulsions
โทรศัพท์ : 0-2717-1730
แฟกซ์ : 0-2717-1750

รายละเอียดของบริษัท