กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
Petrochemical industry Club

รายชื่อสมาชิก

บริษัท โคเวสโตร (ประเทศไทย) จำกัด
ชื่อบริษัท : บริษัท โคเวสโตร (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่ และ สถานที่ : เลขที่ 11/1 อาคารเอไอเอ สาทร ทาวเวอร์ ชั้น 17 ห้อง 1,5-8 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
เว็บไซต์ : https://www.covestro.com/
สินค้า : โพลีคาร์บอเนต / โพลียูรีเทน / สารเคลือบกาวและผลิตภัณฑ์เฉพาะด้าน
โทรศัพท์ : 0-2029-9000
แฟกซ์ :

รายละเอียดของบริษัท