กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
Petrochemical industry Club

รายชื่อสมาชิก

บริษัท เอจีซี วีนิไทย จำกัด (มหาชน)
ชื่อบริษัท : บริษัท เอจีซี วีนิไทย จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ และ สถานที่ : เลขที่ 944 มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 14 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
เว็บไซต์ : http://agcvinythai.com/
สินค้า : คลอร์-อัลคาไล / พีวีซี / อีพิคลอโรไฮดริน
โทรศัพท์ : 0-2030-6800
แฟกซ์ : 0-20306801-2

รายละเอียดของบริษัท