กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
Petrochemical industry Club

Update : Date 2022-07-20 | Time 09:24 AM

เมื่อวันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565 สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ได้จัดงานเสวนา TBCSD Climate Action "ต้นแบบธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน" ผ่าน platform online โดยใน Season 2 นี้ได้นำเสนอมุมมองกลุ่มธุรกิจการเงินและกลุ่มปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ ภายใต้หัวข้อเสวนา
"การยกระดับมาตรฐานขององค์กรธุรกิจไทย ไปสู่การเป็นธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืนในอนาคต"

โดยคุณเจริญชัย ประเทืองสุขศรี ประธานกลุ่มฯ ปิโตรเคมี (FTIPC) พร้อมด้วย คุณประทรรศน์ สูตะบุตร (DOW) และคุณณัฐกร ไกรกุล (GC)
ได้เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในส่วนของกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ ในงานเสวนาดังกล่าว


ท่านสามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ลิงก์ : 
https://fb.watch/edSFcHpjP7/
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเสวนาได้ที่ลิงก์ : 
https://drive.google.com/drive/folders/1DqbaCyVlXo9LRW6rNNqEMTNIrb3ZTJMb?usp=sharing

ดาวน์โหลด
Press release งานเสวนา TBCSD season2