กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
Petrochemical industry Club

Update : Date 2020-08-24 | Time 10:17 AM
อ่านเพิ่มเติม (ดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มด้านล่าง)


แหล่งที่มา : PTIT Focus Vol.33 No.11 November 2019 / PETROLEUM INSTITUTE OF THAILAND


ดาวน์โหลด
CoP Pilot Project by PTIT Focus