กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
Petrochemical industry Club

EN    TH  

Membership List

บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด
Company name : Bangkok Industrial Gas Co.,Ltd.
Address & Location : No. 3 Rajanakarn Bldg, 11th Floor, South Sathorn Rd., Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120
Website : https://www.bigth.com/
Product : Industrial Gases
Phone : 0-2685-6789
Fax. : 0-2685-6790

Details of the company