กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
Petrochemical industry Club

อัพเดท : 2020-03-19 | เวลา 13:30 PM

โคเวสโตร มอบ “เครื่องกลั่นน้ำสะอาดด้วยพลังงานแสงอาทิตย์” เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้แก่โรงเรียนและชุมชนบ้านเต้าปูนหาย จังหวัดระยอง

วันที่ 31 มกราคม 2563 บริษัท โคเวสโตร (ประเทศไทย) จำกัด ได้มอบ “เครื่องกลั่นน้ำสะอาดด้วยพลังงานแสงอาทิตย์” โซลูชั่นที่พัฒนาขึ้นจากการใช้เทคโนโลยีระดับโลกและใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ในการทำงาน อีกทั้ง ยังมีการนำวัสดุโพลีคาร์บอเนตฟิล์มชนิดพิเศษ ของโคเวสโตร ซึ่งมีความทนทานสูงในการใช้งานในระยะยาวและมีความโปร่งใสสูงมาใช้เป็นส่วนประกอบหนึ่งในกระบวนการทำงาน จึงทำให้ระบบมีความสามารถในการรับแสงแดดได้ดีกว่า ทั้งนี้ โคเวสโตรมุ่งหวังว่าโซลูชั่นดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อเด็กนักเรียนและคนในชุมชนบ้านเต้าปูนหาย จ.ระยอง ได้เข้าถึงน้ำดื่มสะอาดที่ผลิตจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่สะอาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อการช่วยช่วยสนับสนุนคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นในระยะยาว

เกี่ยวกับโคเวสโตร
โคเวสโตรเป็นผู้ผลิตวัสดุโพลิเมอร์ชั้นนำระดับโลก มียอดขายในปี 2561 มากถึง 14.6 พันล้านยูโร ธุรกิจของโคเวสโตรให้ความสำคัญกับการผลิตวัสดุโพลิเมอร์ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงและการพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน อุตสาหกรรมหลักที่ใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของโคเวสโตรคืออุตสาหกรรมยานยนต์ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ก่อสร้าง กีฬาและสันทนาการ  โคเวสโตรมีศูนย์การผลิตอยู่ 30 แห่งทั่วโลก และมีพนักงานประจำและเทียบเท่า ประมาณ 16,800 คน (ข้อมูล ณ ปลายปี 2561) 


ข้อความที่บ่งชี้ถึงอนาคต
ข่าวประชาสัมพันธ์ชิ้นนี้อาจมีข้อความที่บ่งชี้ถึงอนาคต โดยใช้ข้อสันนิษฐานและการคาดการณ์ของโคเวสโตร เอจี เป็นพื้นฐาน ปัจจัยด้านความเสี่ยงที่คาดการณ์ได้และที่คาดการณ์ไม่ได้ ความไม่แน่นอน และปัจจัยอื่นๆ อาจส่งผลต่อข้อมูลที่แตกต่างกันอย่างมีนัยยะสำคัญ ทั้งด้านผลประกอบการจริง สถานการณ์ทางการเงิน ผลการดำเนินงานและการพัฒนาของบริษัทในอนาคต โดยปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ หมายรวมถึงปัจจัยที่อยู่ในรายงานสาธารณะของโคเวสโตร ซึ่งสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ที่เว็บไซต์โคเวสโตร www.covestro.com ทั้งนี้ โคเวสโตรจะไม่ขอรับผิดชอบในการอัพเดทข้อความบ่งชี้ถึงอนาคตต่างๆ หรือการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ตรงตามสถานการณ์หรือการพัฒนาในอนาคต