กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
Petrochemical industry Club

Update : Date 2021-11-23 | Time 11:53 AM

ท่านที่สนใจเข้าอบรมหลักสูตร "การใช้ประโยชน์ FTA และเตรียมความพร้อมการค้าสินค้าในความตกลง RCEP" << คลิกที่นี่ >>

ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน

  • ลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิก FTI Academy << คลิกที่นี่ >>> และยืนยันตัวตนผ่านทางอีเมลที่ท่านลงทะเบียน
  • เข้าสู่ระบบสมาชิก FTI Academy เพื่อเริ่มใช้งาน
  • เลือกหลักสูตรที่สนใจ
  • เริ่มเข้าเรียนในหลักสูตรที่ท่านเลือก พร้อมทำแบบทดสอบ
  • เมื่อจบหลักสูตร หากท่านต้องการใบรับรองการสำเร็จหลักสูตร (โปรดอ่านเงื่อนไขค่าใช้จ่ายของแต่ละหลักสูตร และชำระเงิน)

FTI Academy Platform