กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
Petrochemical industry Club

EN    TH  

Update : 2019-07-24 | Time 11:27 AM          ผู้แทนและสมาชิกกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้เข้าร่วมการประชุม Asia Petrochemical Industry Conference 2018 หรือ APIC 2018 ภายใต้หัวข้อ “Creating Value through Collaboration” ณ ประเทศมาเลเซีย เป็นการประชุม APIC ครั้งที่ 39 ในระหว่างวันที่ 19-21 สิงหาคม 2561 มีสมาชิกกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมีเข้าร่วมประชุม โดยการลงทะเบียนผ่านกลุ่มฯ จำนวน 96 คน ร่วมกับผู้เข้าร่วมประชุมจากประเทศสมาชิก APIC อีก 6 ประเทศ คือ ญี่ปุ่น ไต้หวัน สิงคโปร์ เกาหลี มาเลเซีย อินเดีย และประเทศอื่นๆ รวม 33 ประเทศ ทั้งหมด 2,011 คน