กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
Petrochemical industry Club

EN    TH  

Update : 2019-07-23 | Time 16:30 PM

         
          ผู้แทนและสมาชิกกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้เข้าร่วมการประชุม Asia Petrochemical Industry Conference 2019 หรือ APIC 2019 ภายใต้หัวข้อ "Smart Petrochemical Processes — Sustainable Solutions Enabling a Better World" ณ ประเทศไต้หวัน ซึ่งเป็นการประชุม APIC ครั้งที่ 40 ในระหว่างวันที่ 15-18 พฤษภาคม 2562 มีสมาชิกกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมีเข้าร่วมประชุมโดยการลงทะเบียนผ่านกลุ่มฯ จำนวน 71 คน ร่วมกับผู้เข้าร่วมประชุมจากประเทศสมาชิก APIC อีก 6 ประเทศ คือ ญี่ปุ่น ไต้หวัน สิงคโปร์ เกาหลี มาเลเซีย อินเดีย และประเทศอื่นๆ รวม 32 ประเทศ ทั้งหมด 1,201 คน