กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
Petrochemical industry Club

EN    TH  

Update : Date 2021-11-30 | Time 10:04 AM

กิจกรรมเก็บขยะชายหาดหรือที่บ้าน แบบ New Normal ในวัน ICC Day 2021 (วันที่ 1-18 กันยายน 2564)

      กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้ร่วมกับ การนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดระยองกว่า 16 บริษัท จัดกิจกรรมเก็บขยะชายหาดหรือที่บ้าน แบบ New Normal ในวัน ICC Day 2021 ภายใต้ธีม “#PullingOurWeight” เก็บขยะที่ตกค้างลงสู่แหล่งน้ำใกล้บ้าน และคัดแยกขยะในครัวเรือนเพื่อป้องกันปัญหาขยะหลุดรอดสู่สิ่งแวดล้อม โดยอาสาสมัครร่วมกิจกรรมกว่า 1,500 คน ร่วมกันเก็บและคัดแยกขยะได้น้ำหนักกว่า 1,960 กิโลกรัม เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มุ่งสู่การแก้ปัญหาขยะในทะเลอย่างยั่งยืน