กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
Petrochemical industry Club

EN    TH  

Update : Date 2020-11-17 | Time 14:12 PM


          กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้จัดอบรมสัมมนาในหัวข้อ การใช้ประโยชน์ FTA และเตรียมความพร้อมการค้าสินค้าในความตกลง RCEP สำหรับสินค้ากลุ่มปิโตรเคมี ในวันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้อง PASSION (802) ชั้น 8 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams Meeting โดยมีสมาชิกกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและกลุ่มอุตสาหกรรมอื่นๆ สนใจเข้าร่วมอบรมสัมมนาฯ จำนวนทั้งสิ้น 57 ท่าน

วัตถุประสงค์
เพื่อเตรียมความพร้อมแก่สมาชิกกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมีให้ก้าวทันสถานการณ์การค้าโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความตกลงการค้าเสรี RCEP ที่จะมีการลงนามความตกลงในช่วงปลายปี 2563 นี้ รวมถึงการใช้ประโยชน์และการไขปัญหา/อุปสรรคต่างๆ จากการค้าเสรี เช่น เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า (ROO) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า เป็นต้น

หัวข้อในการบรรยาย


- Download เอกสารประกอบการอบรมสัมมนาฯ <<< คลิกที่นี่ >>>
- ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล จากการร่วมสนุกตอบแบบสอบถามประเมินความเห็นการจัดงานอบรมสัมมนาฯ << คลิกที่นี่ >>