กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
Petrochemical industry Club

EN    TH  

Membership List

บริษัท ไทย พลับลิคพอร์ต จำกัด
Company name : Thai Public Port Co.,Ltd.
Address & Location : No. 356 Narathiwasrachanakarin Rd., Chongnonsi, Tannawa, Bangkok 10120
Website : -
Product : -
Phone : 0-2678-0461-2
Fax. : 0-2678-0464

Details of the company