กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
Petrochemical industry Club

EN    TH  

Membership List

บริษัท ปตท. จำกัด
Company name : PTT Public Co., Ltd.
Address & Location : No. 555 Vibhavadi Rangsit Road, Chatuchak, Chatuchak, Bangkok 10900
Website : https://www.pttplc.com/th/Home.aspx
Product : Finished Oil / Petrochemical / Natural Gas
Phone : 0-2537-3466, - , -
Fax. : 0-2537-3636

Details of the company

รายละเอียดของบริษัท