กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
Petrochemical industry Club

EN    TH  

Membership List

บริษัท จีซี ไกลคอล จำกัด
Company name : GC Glycol Co.,Ltd.
Address & Location : No. 555/1 Engery Complex Building A, 15th Fl., Viphavadi-Rangsit Rd., Chatuchak, Chatuchak, Bangkok 10900
Website : http://www.gcglycol.com/th/
Product : ผลิตเอทิลีนออกไซด์ (EO) และเอทิลีนไกลคอน (EG) / จำหน่ายโมโนเอทิลีนไกลคอล (MEG)
Phone : 0-2265-8400
Fax. : 0-2265-8500

Details of the company